Nos joueurs historique

Liam PITCHFORD
Eon Rae CHO
Feng Tian BAI
Thierry CABRERA
Ryu SEUNG MIN
Daniel GORAK
Xin WANG
Dorian QUENTEL
Kalinikos KREANGA